Miếng chữa bệnh

Giá: liên hệ

  1. Mặt nạ chữa các mô mềm mà không bị chấn thương thêm như là một phần của việc chuẩn bị cho việc làm răng giả
  1. Hex nội bộ 2,1

Mô tả

Nền tảng chuẩn

 

Supra_1

 

GFNS

  1. Mặt nạ chữa các mô mềm mà không bị chấn thương thêm như là một phần của việc chuẩn bị cho việc làm răng giả
  1. Hex nội bộ 2,1

 


Nền tảng rộng

 

Supra_1

 

GFNB

  1. Mặt nạ chữa các mô mềm mà không bị chấn thương thêm như là một phần của việc chuẩn bị cho việc làm răng giả
  1. Hex nội bộ 2,5

YÊU CẦU TƯ VẤN