Monitor theo dõi bệnh nhân AXCENT – Model: Cetus x 15

Giá: liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN