Monitor theo dõi bệnh nhân AXCENT – Model: Cetus x L

Giá: liên hệ

YÊU CẦU TƯ VẤN