Q-graft

Giá: liên hệ

Hệ thống Q-graft ® mới, nhỏ gọn để chiết xuất các tế bào tái tạo trong phẫu thuật từ mô mỡ (phân đoạn mạch máu / SVF) sẽ hỗ trợ và phát triển hơn nữa nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng các tế bào SVF trong nhiều chỉ định điều trị.

Mô tả

Nhanh chóng và hiệu quả.

Hệ thống duy nhất để phục hồi các tế bào tái tạo mô mỡ (SVF) có thể được sử dụng trực tiếp tại điểm chăm sóc.
Hệ thống Q-graft ® mới, nhỏ gọn để chiết xuất các tế bào tái tạo trong phẫu thuật từ mô mỡ (phân đoạn mạch máu / SVF) sẽ hỗ trợ và phát triển hơn nữa nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng các tế bào SVF trong nhiều chỉ định điều trị.

Ngược lại với các phương pháp khác, hệ thống Q-ghép ® vẫn nằm trên bàn dụng cụ vô trùng trong phòng mổ và do đó là “điểm chăm sóc” trong toàn bộ ứng dụng.

YÊU CẦU TƯ VẤN