Bao gồm các sản phẩm và thiết bị cần thiết cho phòng mổ, ngoài ra Winmed có dịch vụ tư vấn và lắp đặt phòng mổ tiêu chuẩn